Regulamin strony porady-online.pl

Poniżej prezentujemy zasady korzystania z bloga porady-online.pl oraz publikowania tekstów na tym serwisie.

Ustalenia ogólne:

 1. Publikowanie treści i kompletne użytkowanie serwisu porady-online.pl możliwe jest dopiero po przejściu przez wszystkie etapy rejestracji.
 2. Rejestracja w serwisie porady-online.pl jest bezpłatna.
 3. Rejestrując się na stronie porady-online.pl potwierdza się, że akceptuje się wszystkie reguły, jakie zamieszczone są w regulaminie.
 4. Zgodnie z art. 116 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zabronione jest kopiowanie i przedrukowywanie treści, jakie znajdują się w serwisie porady-online.pl.
 5. Pogwałcenie paragrafu 4. skutkuje zawiadomieniem policji.
 6. Osoba, która publikuje treść na porady-online.pl jest za nią całkowicie odpowiedzialna. Właściciel bloga porady-online.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie mogą wyniknąć z wykorzystania artykułów zamieszczonych na witrynie.
 7. Użytkownik, który publikuje swoje teksty na porady-online.pl, oświadcza, że posiada do nich zupełne prawa autorskie.
 8. Artykuły publikowane na porady-online.pl nie mogą być zamieszczane na innych witrynach ani przed, ani po publikacji.
 9. Właściciel bloga porady-online.pl zastrzega sobie możliwość odrzucenia publikacji treści, które nie realizują wymagań bez konieczności przedstawienia dokładnej przyczyny.
 10. Na blogu porady-online.pl obowiązuje ograniczenie odpowiedzialności administratora strony. Oznacza to, że czytelnik wie, że serwis porady-online.pl ma styl informacyjno-rozrywkowy, tak jak i publikowane na nim teksty. Nie są one radami ani zaleceniami postępowania w określonych sytuacjach. Publikowane felietony prezentują wyłącznie osądy ich autorów.
 11. Właściciel strony porady-online.pl nie jest odpowiedzialny za treść komentarzy wyświetlanych pod tekstami.

Publikowanie artykułów na stronie:

 1. Tekst publikowany na blogu porady-online.pl musi być zgodny z wytycznymi polskiej gramatyki i ortografii. Właściciel strony porady-online.pl zastrzega sobie możliwość odrzucenia publikacji treści z wyraźnymi pomyłkami.
 2. Treść artykułu umieszczanego na porady-online.pl powinna mieć charakter informacyjny, a także być ciekawa dla czytelników.
 3. Każdy artykuł publikowany na porady-online.pl powinien być unikalny, skłaniać do myślenia i przejrzysty dla internautów.
 4. Teksty publikowane na porady-online.pl powinny mieć minimum 2500 znaków bez odstępów.
 5. W publikacji na porady-online.pl możliwe jest załączenie tylko jednego linka w postaci URL lub brand.
 6. Zarówno treść artykułu zamieszczonego na porady-online.pl, jak i linki wiodące do zewnętrznych stron nie powinny zawierać treści niezgodnych z prawem oraz tematów dla osób pełnoletnich.
 7. Do każdego artykułu publikowanego na porady-online.pl należy dołączyć grafikę. Wykorzystywane zdjęcie nie może łamać przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.